CONTROL DIABETIS MELLITUS TIPUS 2 MITJANÇANT DETERMINACIÓ HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Hb A1c) ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS

Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
POBLE SAHRAUÍ
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
11.097,00
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES SOLIDARIS AL SAHARA -APSS
Any d'aprovació:
2022

Sinopsis:

La població de Dajla està en situació de salut vulnerable a conseqüència d'una dieta desequilibrada. El cistell mensual de l'ajuda alimentària inclou set aliments bàsics secs, sense vegetals frescos ni proteïna animal i amb un excés de sucre.

Hi ha tres factors que afecten la prevalença de la diabetis Mellitus tipus 2: una dieta amb excés de sucre, obesitat de les dones i el canvi d'una vida nòmada al sedentarisme.

El projecte proposa realitzar, amb el dispositiu Cobas b 101, una analítica trimestral de Hb A1c a la població sahrauí de la  Wilaya de Dajla amb diabetis Mellitus tipus 2. La necessitat va ser identificada i comunicada per les infermeres dels dispensaris de les Daires, que varen identificar la dificultat de realitzar quatre determinacions diàries de glicèmia, en una població de tradició nòmada amb unes condicions d'habitatge molt precàries. A més a més els reactius utilitzats tenien un cost molt elevat i els aparells per mesurar eren de difícil calibratge, obtenint sovint resultats pocs fiables.

El projecte presentat substitueix les 4 determinacions diàries de glucosa per una de trimestral d'Hemoglobina glicosilada. Aquest mètode s'està utilitzant des de l'abril 2016 i la seva continuïtat depèn de l'adquisició dels reactius per poder fer la determinació analítica.