Oberts

Els projectes de cooperació i ajut humanitari executats als campaments sahrauís estan impulsats pel Fons Català. 

El 2018 els projectes oberts eren els següents