Socis

COM FER-SE SOCI

El procediment per fer-se soci és senzill. Aquí us indiquem la manera per formalitzar la vostra incorporació.

AGERMANAMENTS

El febrer de 2015 l’equip tècnic del Fons Català va realitzar una missió als campaments de refugiats sahrauís, emmarcada en la realització de l’Estudi- Diagnòstic de la situació dels agermanaments entre Daires i Wilaies sahrauís i municipis catalans. Aquest Estudi- Diagnòstic correspon al projecte 2690 “Realització d’una avaluació estratègica pel Fons Català que impliqui ajuntaments socis”, finançat per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Conveni 2013-2014.

Aquest viatge i el consegüent treball de camp van permetre elaborar el llistat d’agermanaments existents entre daires sahrauís i municipis catalans.

Directori

La CCASPS compta amb 47 socis