Presentació

La Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) es va fundar el 1996. Anys de treball amb l’objectiu de col·laborar amb el poble sahrauí per la recuperació de la seva llibertat a través del lliure exercici del dret a l’autodeterminació, reconegut per les Nacions Unides com la solució per a aquest conflicte. L’enquistament de la situació política internacional ha obligat a centrar bona part dels esforços en la cooperació i la solidaritat cap a les persones refugiades i en la denúncia i suport a les persones defensores dels Drets Humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental. La vinculació dels ajuntaments catalans amb la causa sahrauí és molt profunda i estesa.

La forma de treball de la Coordinadora està basada en el consens entre ajuntaments i entre persones de colors polítics diferents. Una part important és també articular el treball amb actors de la cooperació catalana que també treballen amb la població sahrauí, per aquest motiu es treballa amb un mapa clar de les actuacions dels municipis catalans a la regió per tal de trobar les sinergies i l’articulació adequada amb els diferents actors.

Podeu consultar el Reglament de la CCASPS.