La CCASPS celebra l'Assemblea General Ordinària 2023 en format virtual amb la incorporació de nous municipis socis

07/02/2023
Política

El dilluns 6 de febrer s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària de la CCASPS. Amb la participació d'una trentena d'ajuntaments socis de la Coordinadora, la reunió ha tingut lloc telemàticament per facilitar l'assistència de més municipis.

 

Durant la sessió es va aprovar la gestió ordinària del 2022 amb la presentació de la memòria d'activitats i l'estat de comptes de 2022. Es van detallar les activitats dutes a terme per la Coordinadora durant l'any 2022, que ha tingut un èmfasi especial en la incidència política, tal com es va acordar a la passada Assemblea General. La trobada ha permès fer balanç de l'any 2022 que ha estat el primer any que la CCASPS comptava amb una tècnica amb dedicació exclusiva a la secretaria tècnica per tal de fer un seguiment diari de l'activitat.

 

Una de les línies estratègiques durant el 2022 s'ha centrat a continuar detectant municipis que tenen un vincle amb el poble sahrauí i, d'aquesta manera, podrien adherir-se a la Coordinadora. Durant l'Assemblea s'ha fet incidència en la importància de reforçar aquest procés d'identificació de possibles nous socis. En aquest sentit, l'Assemblea ha ratificat l'adhesió de Vilassar de Dalt com a nou membre de ple dret de la CCASPS. A més, a la reunió també hi ha participat el regidor de Cardedeu, municipi que ha iniciat tràmits per a incorporar-se a l'entitat.

 

També es van aprovar les línies de treball amb la presentació del Pla Anual 2023 i un pressupost per guiar les activitats i accions pel 2023 que tenen com a eixos principals la incidència política, la sensibilització, la coordinació amb altres agents i el suport a projectes de cooperació al desenvolupament. D'altra banda, es va aprovar la modificació del reglament de la Coordinadora amb la idea d'adequar-lo en termes de gènere i correccions formals.

 

L'Assemblea va comptar amb la intervenció del coordinador de l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament, Pau Morales, qui va explicar el funcionament de l'intergrup, on la CCASPS participa com a entitat especialista.

 

Totes les modificacions han estat aprovades pels socis de la CCASPS assistents a l'Assemblea.